ÖZGEÇMİŞ

EĞİTİM BİLGİLERİ

·       Doktora

Uludağ Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi – Makine Mühendisliği – Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı (Diploma notu: 3.94/4.00)

Tez adı: Kaynaklı TWIP Çeliklerinde Mikroyapı ve Mekanik Özellikler Arasındaki İlişkilerin Araştırılması

2011 – 2017

·       Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi – Makine Mühendisliği – Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı (Diploma notu: 3.21/4.00)

Tez Adı: Plazma Nitrürlenmiş, PVD Kaplanmış ve Çift Yüzey İşlemi Uygulanmış Sıcak İş Takım Çeliklerinin Aşınma Davranışlarının Araştırılması

2009 – 2011

·       Lisans

Pamukkale Üniversitesi – Teknik Eğitim Fakültesi – Otomotiv Öğretmenliği  (Diploma notu: 3.43/4.00)

2004 – 2008

İŞ BİLGİLERİ

·       Araştırma Görevlisi

Uludağ Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi – Makine Mühendisliği Bölümü

Şubat, 2009 – Ağustos, 2017

DİĞER AKADEMİK ve KİŞİSEL BİLGİLER

·       Dil, İngilizce (YÖKDİL: 83.75)

·       Bursiyer, TÜBİTAK 2211-C Öncelikli alanlar lisansüstü burs programı

·       Bölüm Birinciliği,  Pamukkale Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Otomotiv Öğretmenliği. 2008

·       Akademik Teşvik, 84/100. 2016-2017

 

YAYINLAR (SCI & SCI-Exp)

1.     Yuce, C., Tutar, M., Karpat, F., Yavuz, N., Tekin G.  (2016). Effect of Process Parameters on the Microstructure and Mechanical Performance of Fiber Laser Welded AA5182 Aluminum Alloys. Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering (Accepted)

2.     Aydin, H., Tuncel, O., Umur, Y., Tutar, M., Bayram, A. (2017) The effect of welding parameters on microstructure and mechanical properties of aluminum alloy AA6082-T6 friction stir spot welds. Indian Journal of Engineering & Materials Sciences (Accepted)

3.     Yuce, C., Tutar, M., Karpat, F., Yavuz, N. (2016). The Optimization of Process Parameters and Microstructural Characterization of Fiber Laser Welded Dissimilar HSLA and MART Steel Joints. Metals, 6(10), 245.

4.     Tutar  M., Aydın  H., Yüce  C., Yavuz  N., Bayram  A., The optimisation of process parameters for friction stir spot-welded AA3003-H12 aluminium alloy using a Taguchi orthogonal array Materials and Design 789-797 63 2014

5.     Tutar  M., Aydın  H., Durmuş   A., Bayram  A., Yiğit  K., The hydro-abrasive erosion wear behavior of duplex-treated surfaces of AISI H13 tool steel Science China Technological Sciences 1040-1051 57 2014

6.     Aydın  H., Tunçel  O., Yüce  C., Tutar  M., Yavuz  N., Bayram  A., Effect of Rotational Speed and Dwell Time on Mechanical Properties of Dissimilar AA1050-AA3105 Friction Stir Spot Welded Joints Materials Testing 818-825 56 2014

7.     Aydın  H., Tutar  M., Durmuş   A., Bayram  A.,Sayaca T. Effect of Welding Parameters  on Tensile Properties and Fatigue Behavior of Friction Stir Welded 2014-T6 Aluminum Alloy Transactions of the Indian Institute of Metals 21-30 65 2012

8.     Durmuş   A., Aydın  H., Tutar  M., Bayram  A., Yiğit  K., Effect of The Microstructure on The Notched Tensile Strength of As-cast and Austempered Ductile Cast Irons Journal of Mechanical Engineering Science, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part C 2214-2229 226 2012

 

DEĞERLENDİRMEDEKİ YAYINLAR

·       Tutar  M., Aydın  H., Bayram  A., The Effect of Welding Parameters on the Microstructure and Mechanical Properties of Resistance Spot Welded TWIP Steel Joints, Under review

·       Tutar M., Aydın H., Durmus A., Bayram A., The Effect of Duplex Surface Treatment on Erosion Performance of QRO 90 Supreme Steel, Under review

 
BİLİMSEL TOPLANTILAR

1.     Aydın  H., Tutar  M., Bayram  A., Effect of Welding Time on Weld Properties of 30% Cold Rolled TWIP Steel Resistance Spot Welds, International Science and Technology Conference (ISTEC), Berlin / GERMANY 2017

2.     Tutar  M., Aydın  H, Bayram  A., Multi objective Taguchi optimization approach for resistance spot welding of cold rolled TWIP steel sheets, The 6th International Conference on Manufacturing Engineering and Process (ICMEP 2017) Lisbon / PORTUGAL 2017

3.     Aydın  H, Tuncel O, Tutar  M., Bayram  A., Influence of Tool Pin Profile on Mechanical Properties of 6082-T6 Friction Stir Spot Welds, The 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2017) Budapest / HUNGARY 2017

4.     Tuncel O, Yigit K., Tutar  M., Aydın  H., Mechanical Properties of Dissimilar 5754- H22/6082-T6 Aluminum Alloy Lap Joints by FSSW, The 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2017) Budapest / HUNGARY 2017

5.     Tutar  M., Bayram  A., A Comparison of Friction Characteristics of Various Surface Treated Hot Work Tool Steel, 13. International Scientific Congress Machines. Technologies. Materials. 2016 Summer Session,  Varna / BULGARIA 2016

6.     Aydın  H., Tutar  M., Bayram  A., The Influence of Welding Time on Mechanical Properties of Resistance Spot Welded TWIP Steel Sheets, 13. International Scientific Congress Machines. Technologies. Materials. 2016 Summer Session, Varna / BULGARIA 2016

7.     Aydın  H., Tutar  M., Bayram  A., Weld Current Effect on the Tensile Strength of Cold Rolled TWIP980 Steel Joints Welded by Resistance Spot Welding, International Conference on Advanced Technology & Sciences ICAT 2016, Konya / TURKEY   2016

8.     Tutar  M., Aydın  H., Bayram  A., Weld Current Effect on the Mechanical Properties of Resistance Spot Welded TWIP980 Steel Sheets, International Research Symposium on Recent Innovations in Engineering Science and Technology, Paris / FRANCE  2016

9.      Aydın  H., Tutar  M., Bayram  A., Otomotiv Sanayinde Kullanılan TWIP Çeliğinin Elektrik Direnç Punta Kaynağında Elektrod Baskı Kuvvetinin Mekanik Özelliklere Etkisi, Otomotiv Teknolojileri Kongresi OTEKON16, Bursa / TÜRKİYE   2016

10.  Tunçel O., Aydın H., Tutar M., Bayram A., Mechanical Performance of Friction Stir Spot Welded AA6082-T6 Sheets, 4. IASTEM International Conference, Amsterdam / NETHERLANDS  2015

11.  Tutar  M., Aydın  H., Yüce  C., Tunçel  O., Yavuz  N., Bayram  A., Influence of Welding Parameters on Mechanical Properties And Microstructure of Friction Stir Spot Welded AA5754 Aluminium Alloys, 15. Internatioal Materials Syposium, Denizli / TURKEY   2014

12.  Aydın  H., Tunçel  O., Yüce  C., Tutar  M., Yavuz  N., Bayram  A., Effect of Rotational Speed and Dwell Time on Mechanical Properties of Dissimilar AA1050-AA3105 Joints Produced by Friction Stir Spot Welding, 3. International Conference on Welding Technologies and Exhibition – ICWET 2014,  Manisa / TURKEY   2014

13.  Aydın  H.,Durgun İ., Tutar  M., Bayram  A., Farklı Türdeki Yüksek Mukavemet Çeliklerinin Punta Kaynağı İle Birleştirilmesinde Kaynak Zamanı ve Mekanik Özellikler Arasındaki Korelasyonlar, Otomotiv Teknolojileri Kongresi OTEKON14, Bursa / TÜRKİYE   2014

14.  Aydın  H.,Saraçoğlu M.H. Durmuş   A., Tutar  M., Bayram  A., Plazma Nitrürlemenin Sac Delme Kalıplarında Kullanılan Zımbaların Aşınma Davranışı Üzerindeki Etkisi, Otomotiv Teknolojileri Kongresi OTEKON10, Bursa / TÜRKİYE   2010

 
ARAŞTIRMA PROJELERİ

  1. Bursiyer, Farklı Deformasyon Oranlarındaki TWIP Saclarında Elektrik Direnç Punta Kaynak Parametrelerinin İçyapı ve Mekanik Özelliklere Bağlı Olarak Optimizasyonu. (TÜBİTAK Proje no: MAG 213M597)   2014-2016
  2. Yardımcı Araştırmacı – Otomotiv Sanayinde Kullanılan AA6082 Alüminyum Alaşımının Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağındaki Parametrelerin Mekanik Özelliklere ve Mikro-Yapılara Olan Etkilerinin Araştırılması (Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje no: OUAP (MH)-2014-24)    2014 – Devam
  3. Yardımcı Araştırmacı, Metal-Kauçuk Malzeme Çiftinin Sonradan Yapıştırma Yöntemi Kullanılarak Yapıştırma Parametrelerinin İncelenmesi (SANTEZ Proje no: 00847-STZ.2011-1)  2011-2012