Öğrenciler için

 LABORATUVAR DENEY FÖYLERİ
 Charpy_Darbe_Deneyi
Metalik Malzemelerin Çekme Deneyi Föyü

Çekme_Deneyi_Deney_Dataları

Çekme Deneyi ek kaynak